Content met Verzekeringen voorwaarden .

voorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering voor de Rechtskundige Adviseur is een gecombineerde verzekering van Beroeps- (BAV) en Algemene BedrijfsAansprakelijkheid (AVB).

De BAV biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

De AVB dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, incluis de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Download hier de verzekeringsvoorwaarden

Chubb Pro 2014 voor de Rechstkundig Adviseur