Aansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht en onmisbaar. De NVRA biedt haar leden de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering, volledig afgestemd op de praktijk van de rechtskundig adviseur in Nederland.

De aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf is afgestemd op de dagelijkse praktijk van de rechtskundig adviseur.
De verzekeringsvoorwaarden zijn uniek in Nederland en specifiek  ontwikkeld voor de dagelijks praktijk van de leden van de NVRA. De verzekeringsvoorwaarden vormen een de facto standaard in de markt.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, incluis de daaruit voortvloeiende gevolgschade.