Hoe werkt het?

Informatiebericht  Rotterdam, 15 maart 2019

 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering NVRA leden

 

Voor NVRA-leden is er een aantrekkelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een concurrerende premie.

 

De verzekering is een combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

De verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid biedt dekking voor zaak- of letselschade. Hierin is eveneens dekking voor ondergeschikten / goed werkgeverschap Art. 7:611BW opgenomen.

De verzekering voor beroepsaansprakelijkheid biedt dekking voor aanspraken waarin een opdrachtgever meent financieel nadeel te hebben geleden door een toerekenbare fout in de uitvoering van uw werkzaamheden. De verzekeraar neemt de uitvoering en de kosten van verweer over, ook als de claim ongegrond blijkt te zijn.

 

Een uniek element in de aansprakelijkheidsverzekering voor NVRA-leden is dat u een reeks van specialisaties en nevenwerkzaamheden onder NVRA-polis kunt aantekenen. Zo kunt u dekking verkrijgen voor de hoedanigheid van onder meer executeur, bewindvoerder, incassowerkzaamheden, mediation, werkzaamheden rond erfbelasting, recherche werkzaamheden, e.d.

U kunt gemakkelijk online uw verzekering samenstellen en vrijblijvend uw premie berekenen. Kijk voor meer informatie op www.cover-nvra.nl.

 

Cover-nvra.nl maakt onderdeel uit van Covermij Collectieve Verzekeringen. Specialist op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en cyberdekking. Covermij heeft per 1 maart 2019 een nieuwe adres betrokken op Schiedamse Vest 154, 3011 BH Rotterdam, telefoon 010 333 1151.

Kijk op www.cover-nvra.nl en bereken gemakkelijk uw premie. Inmiddels maken een groot aantal leden gebruik van deze aantrekkelijke verzekering.

 

***

online direct verder ...

  1. Bereken op Cover-NVRA gemakkelijk uw premie.
  2. Vraag vrijblijvend een offerte aan.
  3. Vul het aanvraagformulier verder in u sluit per omgaande de verzekering. Snel en gemakkelijk.

De communicatie verloopt hoofdzakelijk per e-mail. Omdat Cover-NVRA hofdzakelijk digitaal werkt, hebben wij weinig kosten. Uw voordeel is lagere kosten en een aantrekkelijke premie. Bovendien heeft u direct en online inzicht in de premie. De verzekeringsvoorwaarden vormen de standaard in de markt.

Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord. Bel of mail ons. Contact

Direct van uw PC het PDF aanvraagformulier invullen en ondertekenen

U kunt rechtstreeks van uw PC het PDF aanvraagformulier verder invullen en ondertekenen. Volg de instructie en de uitbeeldingen.

1) Kies in het PDF-document voor [Invullen en ondertekenen] (zie afb. 1)
2) Kies [Tekst toevoegen] (zie afb. 2)
3) U kunt met de cursor (muis) op de gewenste plaats gaan staan en u typt het antwoord met het toetsenbord. U kunt ook een kruisje plaatsen u in het gewenste vak. (zie afb. 3)
4) Voor de handtekening, schrijft u akkoord of plaats u de door u aangemaakte handtekening. (zie afb. 4)
5) U slaat het ingevulde document op in een map op uw PC, die u gebruikt voor zakelijke en financiele doeleinden. Noem het document bijvoorbeeld [NVRA verzekering aansprakelijkheid met offertenummer of datum]
6) Beantwoord de mail van cover-nvra.nl en voeg het zojuist opgeslagen PDF document toe.